Sjekk sykkeldrag og sykkelfeste før hver tur!

I Nordic Cab er vi svært opptatt av sikkerhet.

Sykkeldraget og sykkelfestet er sannsynligvis de aller viktigste delene av vognen når det gjelder barns sikkerhet. Hver gang du skal ut å sykle med vognen bør du gjøre følgende:

  • Sykkeldrag skal sjekkes for sprekker eller sprekkdannelser – spesielt rundt hullene da dette er dragets svakeste punkt.
  • Forviss deg om at den fleksible gummikoblingen er inntakt og uten sprekker eller skader.
  • Videre skal også sykkelfestet sjekkes at det ikke er bøyd, eller har sprekker eller skader.
  • Og sist, men ikke minst – husk å bruke sikkerhetsvaieren hver gang du er ute å sykler med vognen!

Ha en god tur!


Categories: Tips & vedlikehold